MAKİNA YEDEK PARÇA SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

GARANTİ BELGESİ

Üreticinin Firmanın

Unvanı : DASTERM MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

Adresi : ÜÇEVLER MH. NİLTİM 68. SK. NO:4 NİLÜFER / BURSA

Telefonu : +90(224)441 9 441

Faks : +90(224)441 9 443

E-posta : dasterm@dasterm.com.tr

Yetkilinin İmzası

Firmanın Kaşesi

Satıcı Firmanın

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Faks :

E-posta :

Fatura Tarih ve Sayısı :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Yetkilinin İmzası

Firmanın Kaşesi

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Sözleşmeden, dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur

6) Malın tamir süresi 20 iş günü dür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan ve aşağıdaki hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

  • Yanlış tesisat veya montajdan kaynaklanan bozukluklar.
  • Kullanıcının mamulün içini açması, kurcalaması ve / veya modifiye etmesi.
  • Malın müşteriye tesliminden sonra yükleme, taşıma, boşaltma ve montaj esnasında oluşan hasarlar.
  • Uzun süre inşaat alanında kalan ürünlerin yüzeylerinde oluşan bozukluklar.
  • Asit veya aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanılması sebebiyle oluşan deformasyonlar.
  • Kireçlenmenin yol açabileceği sorunlar, uygun olmayan veya içinde katı parçacıklar bulunduran akışkanların sebep olabileceği arızalar.
  • Kum, çamur, keten gibi inşaat artıklarının sebep olabileceği arızalar.
  • Harici darbeler, yangın veya doğal afetler sebebiyle oluşan hatalar. Hatalı ve sert kullanımdan kaynaklanan durumlar.
  • Montaj ve Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı davranışlardan kaynaklanan arızalar.
  • Orijinal yedek parça ve aksesuar kullanılmamasından oluşan arızalar.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Termometreler SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKİ” 3/C maddesine göre GARANTİ BELGE zorunluluğu olmamakla beraber 2 yıl süreyle firmamızın Garantisi altındır ve Yılda 1 Kalibrasyon yapılmak şartıyla Termometrelerin kullanım ömrü 5 yıldır.

KURUMSAL

   » Hakkımızda

   » Kalite Politikamız

   » Vizyon

   » Misyon

İLETİŞİM

   » Bize Ulaşın

   » Yol Tarifi

   » Banka Hesapları

   » Bize Yazın

DASTERM

Sektördeki 20 yıllık Üretim ve Kalibrasyon tecrübemizle, 2015 yılı itibariyle Sıcaklık ve Basınç Ölçer üretimine başlamıştır.

Üçevler Mah. Niltim 68.Sok. No:4 Nilüfer, BURSA

Dasterm'i 0224 441 9 441 üzerinden arayın, veya Ürünler & Hizmetler'e göz atın.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Dasterm

SiteMap  |  Tasarım : interbim.com